Architecture Walk with Tomáš Čech / Architektonická procházka s Tomášem Čechem

How has Ostrava’s public space and architecture changed in the 22 years since the making of the episode Pretty Ostrava? The role of the guide on the walk through the city centre will be taken on by the young architect and journalist from Ostrava, Tomáš Čech, a member of the POLYCHROME platform.

Jak se proměnil ostravský veřejný prostor a architektura za dvaadvacet let od natáčení seriálové epizody Šumných měst, Šumná Ostrava? Role průvodce na procházce centrem města se ujme mladý ostravský architekt a architektonický novinář Tomáš Čech, člen platformy POLYCHROME.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin