Brazil

Brazil, the third feature film by the American director and animator Terry Gilliam, is a pessimistic vision of our future society in a depressive mode inspired by Orwell’s 1984. The mood of the film which is set in an unknown place, is underlined by a dark and gloomy architecture, devastated landscape and an oppressive dictatorial omnipresence. According to the film’s architect Norman Garwood, the perspective of long and narrow corridors symbolizes the endlessness of the story. Garwood collaborated with Gilliam on his previous film Time Bandits (1981), but the scenography was dramatically different. Garwood abandoned work for television and began collaborating with renowned directors such as Spielberg and Hopkins.

Třetí celovečerní snímek amerického režiséra a výtvarníka Terryho Gilliama je pesimistickou vizí naší budoucí společnosti, která propadla depresivnímu módu, inspirovanému Orwellovým románem 1984. Náladu filmu, který se odehrává na neznámém místě, podtrhává temná a skličující architektura, zničená krajina a nátlaková diktátorská všudypřítomnost. Perspektiva dlouhých a úzkých chodeb představuje podle filmového architekta Normana Garwooda nekonečnost příběhu. Ten s Terry Gilliamem spolupracoval už na jeho předchozím filmu Zloději času (1981), avšak scénografie byla dramaticky odlišná. Garwood se tak odklonil od televizní tvorby a začal spolupracovat s významnými režiséry, jako jsou Spielberg nebo Hopkins.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin