Cathedrals of Culture / Katedrály kultury

Wim Wenders raises an interesting question: “If buildings could talk, what would they tell us?” He thinks they would gently whisper poetic phrases and cliches into our ears. But Wenders didn’t want to rattle through the matter with just one sentence, so he asked renowned architects to help him reveal the souls of the marvels of architecture in this film. From the Berliner Philharmonie through Centre Pompidou in Paris to Kahn’s Salk Institute in California, different directors offer their perspective on epic buildings in short documentaries. They are not searching merely for the essence of the matter, substance and composition, but also for a photogenic portrayal of buildings on big screen and in 3D. The viewers have a chance to experience the buildings but it is up to them to find out whether it is possible to convey the atmosphere.

Wim Wenders pokládá zajímavou otázku: „Kdyby budovy mohly hovořit, co by nám řekly?“ Podle něj by nám do ucha jemně šeptaly poetické fráze a drobná klišé. Nechtěl to však odbýt jednou větou, a proto oslovil světoznámé architekty, kteří ve snímku odhalují duši architektonických krás. Od berlínské filharmonie přes pařížské Centre Pompidou až po Kahnův Salk Institut v Kalifornii různí režiséři v krátkých půlhodinových dokumentárních filmech zachycují svůj pohled na epicky konstruované budovy. Nehledají tak jen podstatu hmoty, materiálu a kompozice, ale fotogenické zachycení budov filmovou kamerou na plátno, a to ve 3D. Diváci tak mohou okusit reálný prožitek z prostředí, avšak to, jestli je zachycení atmosféry možné a dokonale uchopitelné, na to musí přijít sami.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin