Dark City / Smrtihlav

A dark city with dark stories and even darker architecture and interiors. The film oscillates between American film noir and existential sci-fi and raises a question: “Who are we and who are we to become as humankind?” The answers can be found in the city without Sun designed by the film architect Patrick Tatopoulos who hasn’t used a single real location to create the city. But he was inspired by the architecture and iconic buildings of cities like London, New York and Paris, whose mosaic evokes feelings of lostness and loneliness. The film’s spine-chilling atmosphere is enhanced by the work of the costume designer whose “Strangers” are portrayed as beings constantly charged and recharged with electricity. The artistic style of the film thus creates anxiety which has been dominating futuristic worlds since Metropolis.

Temné město s temnými příběhy a ještě temnější architekturou a interiéry. Film osciluje na pomezí žánru amerického filmu noir a existenciálního sci-fi, kdy hlavní otázkou vyplývající z filmu je: „Kdo jsme a kým se jako lidstvo máme stát? Odpovědi jsou skryté právě ve městě bez Slunce, navrženém filmovým architektem Patrickem Tatopoulosem, který k vytvoření města nevyužil ani jedinou skutečnou lokaci. Inspiroval se však architekturou a ikonami různých měst jako Londýn, New York či Paříž, jejichž mozaika působí až beznadějným pocitem ztracenosti a osamocenosti. Hrůzostrašnou atmosféru podtrhuje i práce kostýmního výtvarníka, jehož Cizinci jsou vyobrazení jako bytosti neustále napájené a dobíjené elektřinou. Umělecké ztvárnění filmu tak dosahuje efektu úzkosti, která ve futuristickém světě dominuje od „prvního“ Metropolisu.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin