Der Himmel über Berlin / Nebe nad Berlínem

Germany, France > Německo, Francie, 1987, 128 min.
DoP > kamera Henri Alekan / director > režie Wim Wenders / screenplay > scénář Wim Wenders, Peter Handke / cast > hrají Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk

Angels at cemeteries, angels on statues and high columns, angels on a wall dividing one city. The motive of angels and the poetics of Rilke’s poems served as an inspiration to Wim Wenders who made a film about two angels who wander through Berlin and listen to the thoughts of its human inhabitants. Just like the angels, the camera floats through space, aerial shots alternate with archive footage and the city mercilessly changes in the course of time. Cinematographer Henri Alekan added a touch of sepia to portray the black and white world of the angels and the colour world of the humans which intertwine and contrast. The most dominant architectural feature of the film’s cinematography is the interior of the Berlin State Library designed by Hans Scharoun. <

Andělé na hřbitovech, andělé na sochách a vysokých sloupech, andělé na Zdi oddělující jedno město. Motiv andělů a poetika Rilkeho básní inspirovala Wima Wenderse k natočení filmu o dvou andělech bloumajících Berlínem, naslouchajíc lidským myšlenkám. Kamera stejně jako andělé proplouvá prostorem, letecké záběry střídají archivní materiály a město neúprosně mění plynutí času. Z ruin jsou pomníky a některá náměstí už nikdy nenajdeme. Kameraman Henri Alekan vytváří sépiovými tóny zbarvený černobílý svět andělů a barevný svět lidí, které se prolínají i kontrastují. Architektonickou dominantou obrazu jsou interiéry Berlínské státní knihovny architekta Hanse Scharouna.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin