If I Think of Germany at Night / Když myslím v noci na Německo

Germany > Německo, 2017, 105 min.
DoP > kamera Frank Griebe / director > režie Romuald Karmakar / screenplay > scénář Romuald Karmakar / cast > účinkují Ricardo Villalobos,
Sonja Moonear, Ata, Roman Flügel, David Moufang / Move D

A look at five pioneers of electronic music: Ata, David Moufang/Move D, Ricardo Villalobos, Roman Flügel, Sonja Moonear. In between eloquent thoughts from the musicians in interviews, quiet observations of them at work at their DJ home, and images of sweating masses at raves, a selective image gradually and very quietly emerges of a music scene in transition. Karmakar does not attempt to provide a seamless historical survey, rather he allows his images and his protagonists to speak for themselves. Frank Griebe’s long revealing takes and framing massively support the contemplative nature of the documentary.

Pohled na pět průkopníků elektronické hudby: Ata, David Moufang/Move D, Ricardo Villalobos, Roman Flügel a Sonja Moonearová. Výmluvnými rozhovory s hudebníky, tichým pozorováním jejich práce u pultu a záběry potících se lidí na party postupně a nenápadně prolíná selektivní obraz hudební scény v přerodu. Karmakar se nesnaží o souvislý historický přehled, raději nechává obrazy a protagonisty mluvit za sebe. Kontemplativní podstatu dokumentu pak umocňují dlouhé a všeodhalující záběry kameramana Franka Griebeho.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin