Inception / Počátek

One of the most dazzling thrillers of the last decade and possibly the most original film by the British director Christopher Nolan. Just like in his epistolary film Prestige (2006) – in which Nolan linked the position of a filmmaker with the position of a magician and turned to the viewers in the film’s final monologue, saying that the most important part of the magic/film show always were, are and will be the viewers – his clever sci-fi revolves around creating fictitious world and striving for perfection. In this film, an architect is a designer of dreams and creator of locations, sleepers are directors and the extractor can be simultaneously an actor and co-writer. In this respect, you can perceive Inception as a film above all the genres and a deep self-reflection on desire and the incapability to create crystal clear and perfect illusion – whether film or dream illusion. Incidentally, the totem on the table just started spinning.

Jeden z nejsvéráznějších thrillerů poslední dekády a pravděpodobně vůbec nejosobnější film britského režiséra Christophera Nolana. Stejně jako v epistolárním Dokonalém triku (2006) spojoval pozici filmaře s kouzelníkem a ve finálním monologu se obracel k divákům s poselstvím, že nejdůležitější součástí kouzelnické/filmové show vždy byly, jsou a budou právě oni, v důmyslné autorské sci-fi se zabývá podstatou tvoření fiktivních světů a dosažením jejich úplné dokonalosti. Architekt se tu používá jako označení pro návrháře snů a tvůrce lokací, spáči jsou svým způsobem režiséry, extraktor pak může být hercem i spoluscenáristou v jedné osobě. Počátek se v tomto ohledu skutečně dá číst jako nadžánrová a ve výsledku i poměrně palčivá sebereflexe o touze a zároveň neschopnosti vytvářet krystalicky čisté, plně dokonalé, ať už snové či filmové, iluze. Mimochodem, totem na stole se právě teď roztočil.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin