Jmenuji se Hladový Bizon / My Name is Hungry Buffalo

Czech Republic, Slovakia >
Česko, Slovensko, 2017, 83 min.
DoP > Kamera Jiří Strnad / director > režie Pavel Jurda / screenplay > scénář Pavel Jurda / cast > hrají Jan a Zuzana Pavlíčkovi, Blackhorse a další / and others

The story of Jan, who is blind from birth and is also going deaf, takes place in an Indian reservation in New Mexico. Jan calls himself Hungry Buffalo and together with his wife Zuzana, he sets out from Moravia to find a Navajo shaman and go through a healing ritual. The viewers are gradually drawn into Buffalo’s world and in the end they almost have a physical experience of climbing on mount Shoprock. Will Buffalo’s romantic notions about the life of Indians survive confrontation with reality?

Příběh Jana, který od narození nevidí, a navíc se mu zhoršuje sluch, se odehrává převážně v indiánské rezervaci v Novém Mexiku. Jan si říká Hladový Bizon a se svou ženou Zuzanou se vydává z Moravy za medicinmanem z kmene Navahů, aby u něj podstoupil ozdravný rituál. Divák je postupně vtahován do Bizonova světa a ve finále zakouší takřka tělesný zážitek výstupu na horu Shiprock. Přežijí Bizonovy romantické představy o životě indiánů konfrontaci s realitou?

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin