Koudelka fotografuje Svatou zemi / Koudelka: Shooting Holy Land

Germany, Czech Republic > Německo,
Česko, 2015, 72 min.
DoP > kamera Gilad Baram / director > režie Gilad Baram / screenplay > scénář Gilad Baram / cast > hrají Josef Koudelka
contact > kontakt Pilot Film, Donská 19, 110 00 Praha, Irena Prokopová,
irena@mimesis.cz, www.pilot-film.cz

A unique and intimate look into the creative process of Josef Koudelka, one of photography’s greatest living masters. Israeli director Gilad Baram follows Koudelka on his photographic journey through Israel and Palestine as he searches for the elusive moment in which a photograph emerges. Forty years after the iconic photographs of the Russian invasion from August 1968, the renowned Czech photographer Josef Koudelka once again sets off to places where a conflict rages – this time to the Holy Land. This film portrait shot by his assistant in the span of five year is the very first testimony about Koudelka’s unique creative process.

Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotografie. Izraelský režisér Gilad Baram Koudelku sleduje při jeho fotografickém putování Izraelem a Palestinou při hledání prchavých okamžiků, během nichž vznikají fotografie. Čtyřicet let od vzniku ikonických snímků ruské invaze v srpnu 1968 se světoznámý český fotograf Josef Koudelka znovu vydává pracovat do míst, kde zuří konflikt – tentokrát ve Svaté zemi. Filmový portrét natočený v průběhu pěti let jeho asistentem je vůbec první výpovědí o Koudelkově jedinečném tvůrčím přístupu.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin