Masterclass: Jan Vlček

One of the guests of the Kamera Oko festival is also the film architect Jan Vlček who began with designing toys and ended up designing film sets. His motto is: “My work is good when no one notices it.” The set should serve the story and its characters, not draw attention to itself.” He works predominantly in the Czech Republic on feature and short live-action films and series.

Hostem festivalu Kamera Oko je také filmový architekt Jan Vlček, který se od designu hraček dostal až k tvorbě prostoru filmových děl. Jeho heslo zní: „Moje práce je dobrá, když si jí nikdo nevšimne. Prostor má sloužit ději, postavě, ne na sebe lacině strhávat pozornost.“ Pracuje v českém prostředí, především na celovečerních hraných filmech a krátkých filmech, ale i na seriálech.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin