Metropolis

Skyscrapers, high-rise buildings with massive statues and underground industrial architecture. There’s more to the cult black-and-white film of German expressionism than a unique revolutionary story. Futuristic connection of the invention of an artificial woman and the portrayal of a highly developed industrial city places the film among the first in the sci-fi genre. Dystopian sceneries, flying machines and cubist influences were introduced to the film’s visuals by the film’s architect Otto Hunte who, together with the director Fritz Lang , built a mega city representing a structure of society hierarchically divided into spaces evoking freedom or oppression represented by a modern Tower of Babel.

Mrakodrapy, výškové budovy s mohutnými sochami a podzemní architektura industriálního ražení. Ikonický černobílý snímek německého expresionismu vyniká nejen výjimečně revolučním příběhem. Futuristické spojení vynálezu robotické ženy a vizuálního zobrazení vyspělého průmyslového města zařadilo film jako první v žánru sci-fi. Antiutopické scenérie, létající stroje a kubistický vliv vnesl do vizuálu budov filmový architekt Otto Hunte a spolu s režisérem Fritzem Langem tak vybudovali megaměsto prezentující strukturu společnosti hierarchicky rozdělené do prostorů navozujících buď svobodu, nebo útlak znázorněný samotnou Babylónskou věží v moderním pojetí.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin