My Architect, a Son’s Journey / Můj architekt Louis Kahn

A seemingly ordinary biographical documentary about the successful architect Luis Kahn who secured a spot in the world of architecture with his timeless designs, their concrete structure and impressive geometrical composition. The film is a portrayal of Kahn, his life and his work as seen through the eyes of his son. It is an intimate film exploring the hidden emotions of Kahn’s colleagues, friends and family. Nathaniel Kahn’s journey through his father’s work enables him to find the meaning of his life – the human naturalness of his architectonical vision. But the loyalty of a creative mind sometimes comes hand in hand with hidden obstacles – in Louis Kahn’s case it was his preference of architecture to interpersonal relationships.

Na první pohled obyčejný biografický dokument o úspěšném architektovi Luisi Kahnovi, který se zapsal do světa moderní architektury nadčasovými stavbami, převážně jejich betonovou strukturou a působivou geometrickou kompozicí. Zejména díky tomu, že film je pohledem syna na práci a život jeho otce, ocitá se snímek v intimní rovině, která vynáší na povrch skryté emoce Kahnových kolegů, přátel i rodinných příslušníků. Cesta Nathaniela Kahna za otcovou prací mu umožňuje poznat smysl jeho života, spočívající právě v lidské přirozenosti jeho architektonické vize. Oddanost kreativní mysli má však někdy skrytá úskalí, a tím je v případě Louise Kahna upřednostňování architektury před lidskými vztahy.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin