New York, New York

Just like Woody Allen, also Martin Scorsese, his life and work are closely bound to New York. This retro musical set in the post-war era of the 1940’s combines a contrasting varicoloured scenery creating a visual celebration of New York with the drama of a meeting of two young people. This successful post-modern variation on traditional musical of the 1940’s owes its visual to cinematographer László Kovács known for his work on the film Easy Rider (1969). Monumental studio scenes create a retro atmosphere of grandiose musicals and the city of New York is represented, among other things, by partial details of individual scenes and characters.

Režisér Martin Scorsese je stejně jako Woody Allen úzce spjatý svou tvorbou i životní drahou s New Yorkem. Retro muzikál odehrávající se v poválečné éře druhé poloviny čtyřicátých let kombinuje kontrastní pestrobarevnou výpravu i vizuální oslavu města New York s dramatem osudového setkání dvou mladých lidí. Zdařilá postmoderní variace na tradiční muzikály čtyřicátých let vděčí za svůj vizuál kameramanovi László Kovácsovi, který se proslavil kamerou u snímku Bezstarostná jízda (1969). Velkolepé studiové scény zdařile navozují retro nádech velkolepých muzikálů a město New York zde synekdochicky zastupují i dílčí detaily jednotlivých scén a postav.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin