Ondřej Čížek, Lukáš Masner: Architektura filmů Christophera Nolana – Počátek / Architecture of Christopher Nolan’s Films – Inception

Films as functionalist buildings. A brief forty-minute introduction before the screening of Nolan’s innovative sci-fi. About the maximalist realism of his work and his close cooperation with his production designer Nathan Crowley who brought the new Gotham City to life and created the massive and fully operational Batmobil. But also about how to make a city full of skyscrapers move and why did cinematographer Wally Pfister won and Oscar for his work on Inception.

Filmy jako funkcionalistické budovy. Svižný 20minutový úvod k projekci Nolanovy autorské a novátorské sci-fi. O maximalistickém realismu režisérovy tvorby a jeho úzké spolupráci s dvorním production designerem Nathanem Crowleym, který přivedl na svět novodobé Gotham City nebo rozjel masivní a plně funkční Batmobil. Stejně tak ale o tom, jak se dá hýbat s městem plným mrakodrapů nebo o tom, proč si kameraman Wally Pfister za Počátek odnesl Oscara.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin