Michaela Janečková: Paneláci

The project Paneláci (officially called Housing estates in the Czech Republic as a part of the urban environment: An Assessment and Presentation of Their Residential Potential) has since 2013 been monitoring selected Czech housing estates form a multidisciplinary point of view, focusing on their architectonic and urbanist qualities and assessing the results of sociological surveys. The results of the project are regularly presented to the public at regional exhibitions and now also in a publication, an extensive catalogue of fifty selected housing estates. Michaela Janečková will introduce the project with archive footage depicting the development of housing estates starting with the post-war era and moving to the beautiful and post-modern housing estates from the 1980s.

Projekt Paneláci (oficiálně Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu) od roku 2013 zkoumá vybraná česká sídliště z mezioborového hlediska, zaměřuje se na jejich architektonické a urbanistické kvality, vyhodnocuje výsledky sociologických průzkumů. Výsledky projektu jsou pravidelně prezentovány veřejnosti regionálními výstavami a nyní již i první publikací, rozsáhlým katalogem padesáti vybraných sídlišť. Michaela Janečková představí projekt prostřednictvím dobových filmových záznamů pokrývajících vývoj sídlišť od doby poválečné až do fáze pozdních krásných a postmoderních sídlišť z konce 80. let.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin