REFILL – diskusní panel / panel debate

The mission of the international project Refill is to revive the souls of decaying buildings and abandoned spaces. The project does not renovate or build anything, but rather makes use of the potential of creative people to whom it offers a possibility to temporarily use the spaces. Inspiration for the pilot project Refill, which was carried out by the city of Ostrava, were positive experiences with temporary usage of buildings in cities such as Helsinki, Nantes, Athens, Riga and Gent. The presentation of the project by its coordinators Kateřina Bonito and Martina Pilařová will be followed by a panel on the possibilities of temporary usage.

Posláním mezinárodního projetu Refill je vracet duši chátrajícím budovám a opuštěným prostranstvím. Nic nerekonstruuje, nic nestaví, ale využívá potenciálu kreativních lidí, kterým nabízí možnost dočasného využití prostor. Inspirací pro pilotní projekt Refill, realizovaný statutárním městem Ostrava, jsou pozitivní zkušenosti s dočasným užíváním prostor ve městech jako Helsinky, Nantes, Atény, Riga či Gent. Po prezentaci projektu jeho koordinátorkami Kateřinou Bonito a Martinou Pilařovou bude následovat diskusní panel o možnostech dočasného užívání.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin