Sylva Poláková: Reflection / Image of architecture and urbanism in film // Ob/Odraz architektury ve filmu

Each society is characterized and modelled by its urbanist visions. Representation of these visions are reflected not only in historical manifests of architects and urbanists, but also in film – across genres and cinematic techniques. Reflection / Image of Architecture and Urbanism in Film has not only a representative nature, but is also critical and has an emancipation potential. Architecture bring another layer of symbolic language to a film (conscious as well as subliminal). Thanks to digitalization, films infiltrate public spaces and the relation between films and architecture becomes more and more complicated. We no longer talk “only” about architecture in film, we also talk about film in architecture.

Každou společnost charakterizují a zároveň modelují její urbanistické vize. Reprezentace těchto vizí se odrážejí nejen v dobových programových prohlášeních architektů a urbanistů, ale také ve filmu – a to napříč filmovými žánry a kinematografickými přístupy. Ob/draz architektury a urbanismu ve filmu má nejen reprezentační ráz, ale také kritický či emancipační potenciál. Architektura vnáší do filmu další vrstvu (vědomou i podprahovou) symbolického jazyka. Film dnes zároveň díky digitalizované podobě proniká do veřejného městského prostoru a vztah mezi filmem a architekturou se komplikuje. Nemluví se „pouze“ o architektuře ve filmu, ale také o filmu v architektuře.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin