The Fountainhead

Howard Roark, a young, a bit impudent, individualistic and above all uncompromising architect, who is used to getting his own way is trying to spearhead visions of modern architecture in the conservative American society. The film is based on the novel of the same name by writer and screenwriter Ayn Rand who was inspired by the life and philosophy of the famous modern architect Frank Lloyd Wright – incidentally, this year marks the 150th anniversary of his birth. The film depicts the fight of individuality against blind collectivism on a romantic and philosophic background. The architecture of the film, which presents exclusively Wrights designs and buildings in the US, was clearly set by the film’s screenwriter. But Wright himself refused to do film architecture so his role was taken on by Edward Carrere who introduced elements of futurism to the film’s scenography.

Howard Roark, mladý, trochu drzý, individualistický a hlavně nekompromisní architekt. Stojí si stojí za svým a snaží se prosadit vize moderní architektury v tradičně zaměřené americké společnosti. Předlohou pro film byl stejnojmenný román spisovatelky a scenáristky Ayny Randové, pro který se volně inspirovala životem a filozofií slavného moderního architekta Franka Lloyda Wrighta, od jehož narození letos uplynulo sto padesát let. Snímek zobrazuje zejména boj individuality se zaslepeným kolektivismem, na jehož pozadí jsou načrtnuté milostné, ale i filozofické roviny. Architekturu filmu, která představuje výhradně Wrightovy návrhy a budovy v USA, jasně vytýčil již scenárista filmu. Sám Wright se však do filmové architektury nepustil, jeho roli tedy převzal Edward Carrere, který do scénografie vložil i prvky futurismu.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin