Things to Come / Svět za sto let

This historically futuristic film tells a story beginning in 1940 and ending in 2036. Its extensive science-fiction screenplay written by the famous writer H.G. Wells not only predicts future changes in the society, it also raises a question about scientific and space exploration progress that can save humanity. The world of the future is depicted in the city of Everytown. Models and decorations of this city were designed by Vincent Korda, brother of the famous film producer Alexander Korda. He drew inspiration mainly from the sceneries of London with the St. Paul’s Cathedral in the background. Just like every other trick shot from the “pre-digital” era, the cathedral was also built in the studio.

Historicko-futuristický snímek vypráví děj v časové linii od roku 1940 do 2036. Enormně obsáhlý vědecko-fantastický scénář z pera známého H. G. Wellse nepředpovídá jen budoucí převraty společnosti. Nastoluje otázku vědeckého a vesmírného progresu, který může zachránit lidstvo samotné. K dokonalému zobrazení budoucího světa pomáhá architektonické ztvárnění města Everytown, pro které modely a dekorace navrhl Vincent Korda, bratr slavného filmového producenta Alexandra Kordy. Inspiraci čerpal převážně ze scenérií Londýna, kde v pozadí města vyniká katedrála sv. Pavla, kterou vybudovali ve studiu, jako všechny ostatní trikové scény „předdigitální“ éry.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin