Videomapping na porubský Oblouk

The festival will present a unique experimental speedmapping – an audiovisual screening on Porubský Oblouk (The Poruba Arch) using the new Lumitrix technology. The biggest building in Poruba, built in the 1950s in the socialist realism style according to the very generous design by Evžen Šteflíček, will be brought to life with sound and image. It will pulsate, glow in the dark and exude a unique aura corresponding to musical rhythms. The soundtrack reacts to the grandiosity of Ostrava’s unmissable arch. On one hand, ambient layers and long and persisting tones attach themselves to an open and seemingly infinite whole. On the other hand, the sound motives repeat themselves and alternate in harmony and rhythmical cycles as the rhythm of this architectural heritage asset.

Součástí festivalu bude unikátní experimentální speedmapping, audiovizuální projekce na porubský Oblouk novou technologií Lumitrix. Největší budova v Porubě, vystavěná v padesátých letech ve stylu sorela podle velkorysého návrhu architekta Evžena Šteflíčka, ožije zvuky a obrazy. Bude pulzovat, zářit ve tmě a vysílat ojedinělou auru do hudebních rytmů. Zvuková stopa reaguje na monumentalitu nepřehlédnutelného porubského Oblouku. Ambientní plochy, dlouhé a setrvávající tóny se vážou na neuzavřený, zdánlivě nekonečný celek, na druhou stranu zvukové motivy se opakují a obměňují v harmonii a rytmizovaném koloběhu jako rytmus této architektonické kulturní památky.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin