Works in Progress

Work in progress
První akční hrdina / The First Action Hero

Czech Republic > Česko
DoP > kamera Radim Střelka / director > režie Jan Haluza / screenplay > scénář Jan Haluza, Jan Bušta
contact > kontakt Produkce Radim / Procházka s.r.o., radim@radimprochazka.com

Is it film fiction? Or just staged reality? Never before has the Czech cinema seen such an inventive and surprising play on genre clichés of big and small action movies like in Jan Haluza’s short film debut. Starring Jiří Mádl, Jiří Vyorálek, Lenka Jurošková, Kryštof Hádek and Radim Špaček.

Je tohle filmová fikce? Nebo jen inscenovaná realita? Krátký snímek debutujícího režiséra Jana Haluzy. Vynalézavá a překvapující hra s žánrovými postupy velkých i malých akčních filmů, která v české kinematografii nemá obdoby. V hlavních rolích Jiří Mádl, Jiří Vyorálek, Lenka Jurošková, Kryštof Hádek a Radim Špaček.

 

Work in progress
Dabing Street – Týden 1. / Dubbing Street – Week 1

Czech Republic > Česko
DoP > kamera Alexander Šurkala / director > režie Petr Zelenka / screenplay > scénář Petr Zelenka / cast > účinkují Klára Melíšková, Hynek Čermák, Václav Neužil, Tereza Voříšková, Marek Adamczyk, Miroslav Krobot, Pavla Beretová, Martin Myšička
contact > kontakt Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Jitka Kalálová, jitka.kalalova@ceskatelevize.cz,

www.ceskatelevize.cz

This twelve-episode comedy series is based on a theatre play of the same name which Petr Zelenka wrote for the Dejvice Theatre. The story of a small dubbing studio called ZERO begins with the death of its owner, director Arch. The studio is inherited by his wife, the unappreciated actress Eva. Her plan is to transform the studio into a successful and respected business – she sees it as a way to settle the score with fate. But after many problems, her business goes broke. Eva drowns her sorrow in a cocktail of pills and jumps into humiliating relationships. Eventually, the studio is to be demolished and the plot sold to developers…

Dvanáctidílný komediální seriál vychází ze stejnojmenné divadelní hry, kterou Petr Zelenka napsal pro Dejvické divadlo. Příběh o malém dabingovém studiu ZERO začíná smrtí jeho majitele, režiséra Archa, Evina manžela. Zneuznaná herečka Eva studio zdědí. Její ambicí je přetvořit jej v úspěšný a respektovaný podnik, což je pro ni zároveň způsob, jak si tak trochu vyrovnat účty s osudem. Po mnohých peripetiích jde firma ke dnu. Eva se cpe koktejlem prášků a vrhá se do ponižujících vztahů. Nakonec má být studio zbouráno a pozemek prodán developerům…

 

Work in progress
Elkea: hranice sebeovládání / Elkea: Borders of Self-Control

Czech Republic > Česko
DoP > kamera Františka Chlumská / director > režie Hana Nováková / screenplay > scénář Hana Nováková
contact > kontakt Kateřina Traburova, ktraburova@gmail.com, www.facebook.com/elkeafilm, www.elkea.cz

Borders of Self-Control puts two entities next to each other: the Moose (Alces alces) and the Man (Homo sapiens). Moose as a representative of nature and naturalness holds a mirror up to the Man and the modern society which has escaped from its natural behaviour to technicist and pragmatic approach to life. Poland, Sweden, the Czech Republic, Russia and Norway – In all these countries, independent protagonists came to fundamental insights through encounters with the Moose.

Hranice sebeovládání staví proti sobě dvě postavy: losa (Alces alces) a člověka (Homo sapiens). Los jako zástupce přirozenosti nastavuje zrcadlo člověku a moderní společnosti, která od přirozenosti utekla k technicistnímu a pragmatickému životu. Polsko, Švédsko, Česko, Rusko i Norsko – ve všech těchto zemích došli na sobě nezávislí protagonisté k zásadnímu prozření skrze setkání s losem.

 

Work in progress
Lidi krve / Blood People

Czech Republic > Česko
DoP > kamera Jakub Halousek / director > režie Miroslav Bambušek / screenplay > scénář Miroslav Bambušek / cast > účinkují Pavel Zajíček, Miloslav König, Karel Dobrý, Miloslav Mejzlík, Jakub Folvarčný, Jiří Černý, Tomáš Bambušek
contact > kontakt freeSaM s.r.o., Janáčkovo nábřeží 61, 150 00 Praha 5, Saša Dlouhý, freesam@freesam.org, www.freesam.org

This feature art film portrays a metaphorical journey through the Czech-German borderland and reflects the events which took place in Czechoslovakia after World War II. It is a journey with an end that should lead to reconciliation and not separation. It is a journey which requires sacrifices that many are unwilling to make.

Umělecký celovečerní film znázorňující metaforickou cestu po česko-německém pohraničí s reflexí událostí v bývalém Československu po konci ll. světové války. Jde o cestu, jejíž katarze by měla vést k usmíření, ne k rozdělování. O cestu vyžadující oběti, které nejsou zdaleka všichni ochotni přinést.

 

Work in progress
Kiruna 2.0

Czech Republic > Česko
DoP > kamera Stanislav Adam / director > režie Greta Stocklassa / screenplay > scénář Greta Stocklassa / cast > účinkují Abdalrahman, Maja, Patrik, Hägg
contact > kontakt Analog Vision, Kaprova 42/14, 110 00 Praha, Veronika Kührová, info@analog.vision, www.analog.vision.com

The city of Kiruna is balancing on the edge between progress and destruction. The Swedish polar city is under the threat of sinking because of the iron ore mining, and it is going to be relocated three kilometres to the East. A new Kiruna is going to be built – even better, more modern, more integrated one. Is the future of Kiruna as clear as the politicians and the LKAB mining company say? Smaller and bigger ordinary life dramas happen in the background of the city’s relocation. We uncover pressing topics that are stirring in the city and the contemporary world through the diverse characters connected only by a place in which they live and which they claim as their own. How do people in the modern world view migration, native inhabitants, progress and technology, or immaterial values?

Město Kiruna balancuje na hraně pokroku a zkázy. Kvůli těžbě železné rudy hrozí švédskému polárnímu městu propad a bude se stěhovat tři kilometry na východ. Vybuduje se nová Kiruna – ještě lepší, modernější, integrovanější. Je budoucnost Kiruny tak jasná, jak tvrdí politici a těžební společnost LKAB? Na pozadí přesunu města se odehrávají menší i větší dramata všedního života. Skrze různorodé postavy, které spojuje jen místo, ve kterém žijí a na které si dělají nárok, rozkrýváme palčivá témata – vztah lidí k migraci, původnímu obyvatelstvu, k pokroku a technologii a k nehmotným hodnotám.

 

Work in progress
Vnitřní proud / Inner Stream

Czech Republic > Česko
DoP > kamera: Klára Belicová / director > režie Adam Gebert / screenplay > scénář Adam Gebert
contact > kontakt adamgebert@fastmail.com

People usually perceive a dramaturge as a person whose role and competence in the process is vague and marginal, however, Jiří Soukup is such a radically strong author and personality that his dramaturgy becomes essential for his films. Despite the fact that his name hasn’t become a household name, he has fundamentally influenced a number of acclaimed Czech art films. He is a non-compromising author searching for the highest values in films. A perceptive sparring partner willing to unconditionally give himself to a project which he has so carefully selected. He only makes the highest demands on himself and his surroundings. But where can such unyieldingness lead an author? What price does he – and his close ones – have to pay? And is it worth it?

Dramaturg bývá zpravidla vnímán jako postava, jejíž role a kompetence ve filmovém provozu jsou nejasné a vlastně okrajové. Jiří Soukup je ale natolik autorsky i lidsky radikálně vyhraněnou osobností, že se dramaturgie v jeho pojetí stává pro film zásadní. Přestože jeho jméno nežije v širokém povědomí, principiálně ovlivnil řadu mimořádně ceněných českých uměleckých filmů. Představuje typ tvůrce bez kompromisů, hledajícího ve filmu nejvyšší hodnoty. Vnímavý sparring partner, ochotný bezvýhradně se oddat látce, kterou si předtím velmi pečlivě vybral, klade na sebe i okolí absolutní nároky. Kam až ale může takového autora dovést to, že bude neústupně trvat na svých zásadách? Jakou daň za to on – a jeho okolí – musí platit? A stojí to za to?

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin