Soutěž o nejlepší kameru
Best Cinematography Competition

Application deadline is set to August 15, 2018.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. srpna 2018.

If you have any questions or concerns, please contact istvankova@kameraoko.com.
V případě dotazů kontaktujte Štěpánku Ištvánkovou na istvankova@kameraoko.com.

Only films made within 20 months preceding each annual of the festival can be selected for competition.
Do soutěže mohou být zařazeny pouze filmy vyrobené v průběhu 20 měsíců předcházejících aktuálnímu ročníku festivalu.

Film description / Popis filmu

 

Production / Produkce

 

Online screener

 

CinandoFestivalscope

Contact / Kontakt

 

Attachments / Přílohy

 
Please attach any other supporting film information (stills, photo of the director, synopsis, dialogue sheet, etc.) up to 4 files of a maximum size 10MB each can be attached. Only PDF, JPG, DOC, DOCX.
Připojte soubor(y) s dalšími informacemi o filmu (foto z filmu, fotografie režiséra, synopse, dialogová listina, atd.). Lze připojit nejvýše 4 souborů o velikosti nejvýše 10MB každý. Povolené formáty: PDF, JPG, DOC, DOCX.
Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin